Вие сте тук
Начало > Музика > ТИХОМИР МИТОВ СЪДИ АЛМА МАТЕР

ТИХОМИР МИТОВ СЪДИ АЛМА МАТЕР

Младият изпълнител Тихомир Митов завежда дело срещу Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Изпълнителят на „Лято по две“ е студент по „Предучилищна и начално училищна педагогика“ в Алма Матер.

До това негово решение се стигна, след като той и неговите колеги от курса пускат жалба в университета срещу правилата за получаване на необходимата им квалификация.

За да я получи обаче всеки студент трябва да проведе преддипломна педагогическа практика без заплащане, съгласно учебния план на специалността.

Академичният съвет на Софийския университет установява наредба, в която всеки студент трябва да проведе практика с продължителност 240 часа, при определени от Министерството на образованието 78 часа минимум, пише Вокс.бг. Учебната практика е разделена на две – 6 седмици тя се провежда в детска градина, а останалите 6 в учебно заведение.

Студентите вече имат изкарана учебна практика, която е с хорариум също от 240 часа по европейска програма, като в края на обучението самият университет и Министерството на образованието удостоверяват студентите с документ за проведена практика в реална работна среда. Но от университетът не признават документа, издаден от тях самите, и изискват от четвъртокурсниците нова преддипломна педагогическа практика.
По думите на студентите университетът имал договор с определени детски градини и учебни заведения и практика в частни училища не се признавала. За тази практика преподавателят, който контролира процеса на практикуване получава от 3,50 до 4,50 лв за един учебен час, а за студентите, които са напуснали сегашните си работни места, за да практикуват не се предвижда финансово възнаграждение.

----razporejdane
След като от университета не дали адекватен отговор на жалбата на студентите, а само обявили, че следват правилата, установени от Академичния съвет, те подават жалба в Комисията за защита от дискриминацията. От там установяват, че има наличие на дискриминация по чл. 51 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) и в момента тече процедура по събиране на доказателства. Срокът за събирането им е 30 дни, а след това ще бъде внесен и иск в съда. В жалбата са изложени оплаквания за дискриминация по признаците „лично положение“ и „семейно положение“, „имуществено състояние“ и „образование“, тъй като някой от обучаващите се студенти са в неравностойно социално положение.
Главното искане на студентите не е практиката да бъде премахната, а да бъде синхронизирана с държавните изисквания, който са минимум 78 часа. За сравнение Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ изисква от своите студенти същата преддипломна учебна практика, но в рамките на 78 часа, които изискват и от Министерството на образованието.

Top
>